KONTAKT 60 čistící prostředek na rozpuštění oxidů – 200 ml

KONTAKT 60 čistící prostředek na rozpuštění oxidů – 200 ml

Produkt skladem
Téma produktu:
Katalogové číslo: 1638350555 Kategorie: , , ,

Popis

Kontaktní čisticí prostředek na rozpuštění oxidů, vysoce doporučený k regeneraci zkorodovaných, silně používaných a znečištěných kontaktů. Obnovují nízký přechodový odpor, a tedy zaručují nízký úbytek napětí i při malé kontaktní síle.
 
Specifikace:
Rozpouští oxidy na kontaktech, připravených k vypláchnutí pomocí KONTAKT WL. Nakonec konzervační KONTAKT 61 chrání a promazává čistý kontakt.
 
Kovy, grafit, materiály na bázi uhlíku, termoplasty, termosetové pryskyřice, izolátory a další materiály nejsou ovlivněny.
Dielektrická látka, která neusnadňuje bludné proudy.
 
Údaje o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Balíček obsahuje jeden KONTAKT 60 čistící prostředek na rozpuštění oxidů.

více produktů Star Wars

Dětské zboží, Elektronické stavebnice, Hračky, Stavebnice

Magnetická samolepící páska - 20 mm

Magnetická samolepící páska – 20 mm

Upínací ložisko s přírubou KFL08 - 8 mm

Upínací ložisko s přírubou KFL08 – 8 mm

Trubičkové pojistky rychlé (F) 5 x 20mm 0

Trubičkové pojistky rychlé (F) 5 x 20mm 0,1A – 20A – Sada, 150 kusů

Programovatelný RFID čip 125 KHz - Modrý

Programovatelný RFID čip 125 KHz – Modrý

Motorizovaný kulový ventil G1/2" DN15 9-24VDC CR02

Motorizovaný kulový ventil G1/2" DN15 9-24VDC CR02

Knoflík na potenciometr - Černobílý

Knoflík na potenciometr – Černobílý, 6 mm

Bezkontaktní indukční spínač - TL-W5MC1 NPN 12 - 24V DC

Bezkontaktní indukční spínač – TL-W5MC1 NPN 12 – 24V DC

Servo MG995 s plastovými převody 12kg 180°

Servo MG995 s plastovými převody 12kg 180°

Nextion 3

Nextion 3,2“ NX4024T032 HMI TFT LCD displej

RCA Kabel na jedné straně a jack 3

RCA Kabel na jedné straně a jack 3,5 mm na druhé – 5 metrů

více produktů Star Wars
Hello World
KONTAKT 60 čistící prostředek na rozpuštění oxidů - 200 ml
KONTAKT 60 čistící prostředek na rozpuštění oxidů – 200 ml

Tento web slouží k prezentaci a propagaci produktů našich partnerů a nelze zde objednávat.
Kliknutím na vybrat velikost přejdete do e-shopu prodejce, kde si můžete výrobky objednat. - Podmínky užití webu