KONTAKT 60 čistící prostředek na rozpuštění oxidů – 200 ml

KONTAKT 60 čistící prostředek na rozpuštění oxidů – 200 ml

229 

Produkt skladem
Téma produktu:
Katalogové číslo: 1638350555 Kategorie: , , ,

Kontaktní čisticí prostředek na rozpuštění oxidů, vysoce doporučený k regeneraci zkorodovaných, silně používaných a znečištěných kontaktů. Obnovují nízký přechodový odpor, a tedy zaručují nízký úbytek napětí i při malé kontaktní síle.
 
Specifikace:
Rozpouští oxidy na kontaktech, připravených k vypláchnutí pomocí KONTAKT WL. Nakonec konzervační KONTAKT 61 chrání a promazává čistý kontakt.
 
Kovy, grafit, materiály na bázi uhlíku, termoplasty, termosetové pryskyřice, izolátory a další materiály nejsou ovlivněny.
Dielektrická látka, která neusnadňuje bludné proudy.
 
Údaje o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Balíček obsahuje jeden KONTAKT 60 čistící prostředek na rozpuštění oxidů.

více produktů Star Wars

Dětské zboží, Elektronické stavebnice, Hračky, Stavebnice

Micro HDMI na HDMI kabel - 1

Micro HDMI na HDMI kabel – 1,8 metru

XH-M604 Řídicí modul nabíječky baterií 6 - 60V

XH-M604 Řídicí modul nabíječky baterií 6 – 60V

DJI Mavic 3 - Rear Arm Module (Left) BC.MA.SS000416

DJI Mavic 3 – Rear Arm Module (Left) BC.MA.SS000416

DJI Mini 2 - Rear Arm Module (Right) - použitý BC.MA.SS000231

DJI Mini 2 – Rear Arm Module (Right) – použitý BC.MA.SS000231

Čerpadlo DP-521 membránové 12VDC 3

Čerpadlo DP-521 membránové 12VDC 3,5L

Newtonův disk s elektromotorem pro demonstraci míchání barev

Newtonův disk s elektromotorem pro demonstraci míchání barev

Micro adaptér HDMI samec na HDMI samec pro Pi 4

Micro adaptér HDMI samec na HDMI samec pro Pi 4

Krokový motor NEMA17 - 59 mm

Krokový motor NEMA17 – 59 mm, 42HD8011-01

Metalizovaný rezistor 15K - 5W 1%

Metalizovaný rezistor 15K – 5W 1%

NiceRF 433MHz anténa - Stojánková SW433-XP1M 116 mm

NiceRF 433MHz anténa – Stojánková SW433-XP1M 116 mm

více produktů Star Wars
Hello World

REKLAMA

Autoelektrika a autotronika Praha Nehvizdy

KONTAKT 60 čistící prostředek na rozpuštění oxidů - 200 ml
KONTAKT 60 čistící prostředek na rozpuštění oxidů – 200 ml
229 

Tento web slouží k prezentaci a propagaci produktů našich partnerů a nelze zde objednávat.
Kliknutím na vybrat velikost přejdete do e-shopu prodejce, kde si můžete výrobky objednat. - Podmínky užití webu