KONTAKT 61 čistící, mazací a antikorozní prostředek – 200 ml

KONTAKT 61 čistící, mazací a antikorozní prostředek – 200 ml

279 

Produkt skladem
Téma produktu:
Katalogové číslo: 1638350596 Kategorie: , , ,

Speciální čisticí, mazací a antikorozní prostředek určený pro kontakty a elektromechanické pohyblivé části.
 
KONTAKT 61 poskytuje vysoký stupeň ochrany proti korozi a jeho mikroskopicky tenký ochranný film zaručuje vysoký stupeň kontaktu. Navíc zabraňuje otěru a zadření kontaktních pásků a vodicích lišt.
 
Pro dlouho životnost a nízké mechanické namáhání kontaktů nejprve kontakty očištěte pomocí KONTAKT 60 a poté opláchněte produktem KONTAKT WL. Nakonec vyčištěný kontakt zakonzervujte díky KONTAKT 61.
 
Specifikace:
Neutrální aktivní produkt
Nezpůsobuje ani nepodporuje bludné proudy
Má zřetelný antikorozní účinek
Je prvotřídní mazivo
Údaje o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Balíček obsahuje jeden KONTAKT 61 čistící, mazací a antikorozní prostředek.

více produktů Star Wars

Dětské zboží, Elektronické stavebnice, Hračky, Stavebnice

Konektor 16 mm GX16 - 4 piny - Samec do panelu

Konektor 16 mm GX16 – 4 piny – Samec do panelu

Vodič - 20cm

Vodič – 20cm, 100 kusů

Hallův senzor 49E

Hallův senzor 49E

Proudový senzor ACS712 - 5A

Proudový senzor ACS712 – 5A

 Terénní autíčko Rabbits na dálkové ovládání RC 4x4 žluté

 Terénní autíčko Rabbits na dálkové ovládání RC 4×4 žluté

Neodymový magnet kvádr 30x10x5 mm

Neodymový magnet kvádr 30x10x5 mm

LED vodotěsný spínač 19 mm - Červené podsvícení

LED vodotěsný spínač 19 mm – Červené podsvícení, 3 – 6V

MQ6 MQ-6 senzor LPG

MQ6 MQ-6 senzor LPG, propanu a butanu

DC souosý konektor do panelu - 5

DC souosý konektor do panelu – 5,5 x 2,1 mm

Motor driver A3967 ±750 mA

Motor driver A3967 ±750 mA, 30V

více produktů Star Wars
Hello World

REKLAMA

Autoelektrika a autotronika Praha Nehvizdy

KONTAKT 61 čistící
KONTAKT 61 čistící, mazací a antikorozní prostředek – 200 ml
279 

Tento web slouží k prezentaci a propagaci produktů našich partnerů a nelze zde objednávat.
Kliknutím na vybrat velikost přejdete do e-shopu prodejce, kde si můžete výrobky objednat. - Podmínky užití webu