KONTAKT 61 čistící, mazací a antikorozní prostředek – 200 ml

KONTAKT 61 čistící, mazací a antikorozní prostředek – 200 ml

Produkt skladem
Téma produktu:
Katalogové číslo: 1638350596 Kategorie: , , ,

Popis

Speciální čisticí, mazací a antikorozní prostředek určený pro kontakty a elektromechanické pohyblivé části.
 
KONTAKT 61 poskytuje vysoký stupeň ochrany proti korozi a jeho mikroskopicky tenký ochranný film zaručuje vysoký stupeň kontaktu. Navíc zabraňuje otěru a zadření kontaktních pásků a vodicích lišt.
 
Pro dlouho životnost a nízké mechanické namáhání kontaktů nejprve kontakty očištěte pomocí KONTAKT 60 a poté opláchněte produktem KONTAKT WL. Nakonec vyčištěný kontakt zakonzervujte díky KONTAKT 61.
 
Specifikace:
Neutrální aktivní produkt
Nezpůsobuje ani nepodporuje bludné proudy
Má zřetelný antikorozní účinek
Je prvotřídní mazivo
Údaje o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Balíček obsahuje jeden KONTAKT 61 čistící, mazací a antikorozní prostředek.

více produktů Star Wars

Dětské zboží, Elektronické stavebnice, Hračky, Stavebnice

LED dioda - Bílá

LED dioda – Bílá, 3 mm

LED světelný indikátor - Červený

LED světelný indikátor – Červený, 10 – 24V, 10 mm

Svorka 2 piny - 3

Svorka 2 piny – 3,5 mm

Plošný spoj pro ESP8266 ESP-12E ESP-12F ESP32 ESP-32S - 50 x 70 mm

Plošný spoj pro ESP8266 ESP-12E ESP-12F ESP32 ESP-32S – 50 x 70 mm

78L05 Stabilizátor napětí 5V - Lineární WS78L05 100mA

78L05 Stabilizátor napětí 5V – Lineární WS78L05 100mA

Převodník proudu 4-20mA na napětí 7-35V

Převodník proudu 4-20mA na napětí 7-35V

Regulátor rychlosti DC motoru 12V-40V 10A

Regulátor rychlosti DC motoru 12V-40V 10A

Modul relé 5V - 4 kanály s úrovňovým spínačem

Modul relé 5V – 4 kanály s úrovňovým spínačem

Tranzistor 2N2222 - 40V

Tranzistor 2N2222 – 40V, 600mA, NPN, TO-92

Zdroj 24V 1

Zdroj 24V 1,5A 35W spínaný SANPU PC35-W1V24

více produktů Star Wars
Hello World
KONTAKT 61 čistící
KONTAKT 61 čistící, mazací a antikorozní prostředek – 200 ml

Tento web slouží k prezentaci a propagaci produktů našich partnerů a nelze zde objednávat.
Kliknutím na vybrat velikost přejdete do e-shopu prodejce, kde si můžete výrobky objednat. - Podmínky užití webu