KONTAKT WL čistící prostředek na bázi směsi rozpouštědel – 200 ml

KONTAKT WL čistící prostředek na bázi směsi rozpouštědel – 200 ml

Produkt skladem
Téma produktu:
Katalogové číslo: 1638350573 Kategorie: , , ,

Popis

Čisticí prostředek na bázi směsi rozpouštědel zajišťující široký rozsah účinnosti pro rychlé odmaštění a čištění elektronických součástek a elektrických kontaktů.
 
Před použitím je vhodné odstranit oxidy přípravkem KONTAKT 60. Konečnou konzervaci docílíme dlouhotrvající ochrany díky produktu KONTAKT 61.
 
Specifikace:
Rozpouští a čistí nejčastěji používané materiály od tuků a maziv.
Znečištění, pryskyřice a další zbytky lze snadno odstranit.
Údaje o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Balíček obsahuje jeden KONTAKT WL čistící prostředek na bázi směsi rozpouštědel.

více produktů Star Wars

Dětské zboží, Elektronické stavebnice, Hračky, Stavebnice

Motor s převodovkou a vysokým točivým momentem DC 12V 14RPM S30K

Motor s převodovkou a vysokým točivým momentem DC 12V 14RPM S30K

Vodící tyč ocelová

Vodící tyč ocelová, chromovaná – Průměr 10 mm, délka 200 mm

Mikrokontrolér ATmega328PU

Mikrokontrolér ATmega328PU

LED vodotěsný spínač 12 mm - Žluté podsvícení

LED vodotěsný spínač 12 mm – Žluté podsvícení, 12 – 24V

Infračervený přijímač pro dálkové ovládání

Infračervený přijímač pro dálkové ovládání

Kapesní digitální váha s přesností - 0

Kapesní digitální váha s přesností – 0,1 gramů

Spínaný zdroj MEAN WELL LRS-50-12

Spínaný zdroj MEAN WELL LRS-50-12

Výkonové relé - 12V SRD-12VDC-SL-C

Výkonové relé – 12V SRD-12VDC-SL-C

Rezistor 10R - 0

Rezistor 10R – 0,25W 1%

Micro adaptér HDMI samec na HDMI samice pro RPi 4

Micro adaptér HDMI samec na HDMI samice pro RPi 4

více produktů Star Wars
Hello World
KONTAKT WL čistící prostředek na bázi směsi rozpouštědel - 200 ml
KONTAKT WL čistící prostředek na bázi směsi rozpouštědel – 200 ml

Tento web slouží k prezentaci a propagaci produktů našich partnerů a nelze zde objednávat.
Kliknutím na vybrat velikost přejdete do e-shopu prodejce, kde si můžete výrobky objednat. - Podmínky užití webu