KONTAKT WL čistící prostředek na bázi směsi rozpouštědel – 200 ml

KONTAKT WL čistící prostředek na bázi směsi rozpouštědel – 200 ml

269 

Produkt skladem
Téma produktu:
Katalogové číslo: 1638350573 Kategorie: , , ,

Čisticí prostředek na bázi směsi rozpouštědel zajišťující široký rozsah účinnosti pro rychlé odmaštění a čištění elektronických součástek a elektrických kontaktů.
 
Před použitím je vhodné odstranit oxidy přípravkem KONTAKT 60. Konečnou konzervaci docílíme dlouhotrvající ochrany díky produktu KONTAKT 61.
 
Specifikace:
Rozpouští a čistí nejčastěji používané materiály od tuků a maziv.
Znečištění, pryskyřice a další zbytky lze snadno odstranit.
Údaje o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Balíček obsahuje jeden KONTAKT WL čistící prostředek na bázi směsi rozpouštědel.

více produktů Star Wars

Dětské zboží, Elektronické stavebnice, Hračky, Stavebnice

Kolejnice lineárního vedení s vozíkem MGN9 - Délka 250 mm

Kolejnice lineárního vedení s vozíkem MGN9 – Délka 250 mm

Vodiče samec a samec - 65 kusů

Vodiče samec a samec – 65 kusů

Pájecí plošný spoj na SMD součástky - DIY

Pájecí plošný spoj na SMD součástky – DIY

Mikrospínač - Tlačítko

Mikrospínač – Tlačítko, 6 x 6 x 6 mm

Eclipsera USB nabíjecí baterie AA - 4 kusy

Eclipsera USB nabíjecí baterie AA – 4 kusy

Metalizovaný rezistor 15K - 0

Metalizovaný rezistor 15K – 0,25W 1%

Robomaster S1 hliníkové blatníky 4 ks

Robomaster S1 hliníkové blatníky 4 ks

Bateriový box pro šest baterií AA 1

Bateriový box pro šest baterií AA 1,5V – 1 kus

KONTAKT IPA plus isopropanol alkohol kapalina - 50 ml

KONTAKT IPA plus isopropanol alkohol kapalina – 50 ml

Šroubovák torx - Sada 5 kusů pro opravu elektroniky

Šroubovák torx – Sada 5 kusů pro opravu elektroniky

více produktů Star Wars
Hello World

REKLAMA

Autoelektrika a autotronika Praha Nehvizdy

KONTAKT WL čistící prostředek na bázi směsi rozpouštědel - 200 ml
KONTAKT WL čistící prostředek na bázi směsi rozpouštědel – 200 ml
269 

Tento web slouží k prezentaci a propagaci produktů našich partnerů a nelze zde objednávat.
Kliknutím na vybrat velikost přejdete do e-shopu prodejce, kde si můžete výrobky objednat. - Podmínky užití webu